Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Rzeszów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

864/KR - 2021

Adres

Powstańców Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina-Miasto Rzeszów Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

-dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

85

Nr wpisu do rejestru

7/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami