Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Rzeszów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

845/KR - 2021

Adres

Majora Henryka Sucharskiego 1, 35-225 Rzeszów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina-Miasto Rzeszów Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób w podeszłym wiek 85 miejsc - dla osób niepełnosprawnych fizycznie 9 miejsc

Ilość miejsc

94

Nr wpisu do rejestru

42/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami