Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Rzeszów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

842/KR - 2021

Adres

Załęska 7a, 35-322 Rzeszów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina-Miasto Rzeszów Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

140

Nr wpisu do rejestru

39/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami