Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Rudzienko

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

255/KR - 2021

Adres

Osiedlowa 28, 05-340 Kołbiel

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Pan Jacek Pac

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

45

Nr wpisu do rejestru

106

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami