Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Rudki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

624/KR - 2021

Adres

Rudki 89, 28-225 Szydłów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Caritas Diecezji Kieleckiej

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

40

Nr wpisu do rejestru

30/2002

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami