Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej ROKITNIK

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

829/KR - 2021

Adres

Centura 2, 17-230 Białowieża

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat hajnowski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku – 52 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych – 21 miejsc

Ilość miejsc

73

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615