Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej-Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

519/KR - 2021

Adres

Borzęcin 591, 32-825 Borzęcin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Borzęcin Urząd Gminy w Borzęcinie 32-825 Borzęcin 583G

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 50 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie - 50 miejsc

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

4

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami