Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Raba Niżna

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

472/KR - 2021

Adres

Raba Niżna 1, 34-730 Mszana Dolna

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja „Opiekuńczość” ul. Saska 4 30-720 Kraków

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

40