Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

244/KR - 2021

Adres

Krótka 6A, 09-400 Płock

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Płock

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

93