Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc w Płocku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

244/KR - 2021

Adres

Krótka 6A, 09-400 Płock

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Płock

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

93

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615