Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej przy PSONI – Koło w Tarnowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

450/KR - 2021

Adres

Heleny Modrzejewskiej 48, 33-100 Tarnów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) - Koło w Tarnowie ul. Ostrogskich 5b 33-100 Tarnów

Rodzaj placówki

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

17

Nr wpisu do rejestru

73

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami