Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Przeworsk

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

879/KR - 2021

Adres

Krakowska 1, 37-200 Przeworsk

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

23/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami