Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Przemyśl

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

884/KR - 2021

Adres

św. Brata Alberta 3, 37-700 Przemyśl
Generała Józefa Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina-Miasto Przemyśl Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób w podeszłym wieku 54 miejsca - dla osób przewlekle somatycznie chorych 8 miejsc (ilość miejsc 62)
- dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 38 miejsc - dla osób przewlekle psychicznie chorych 141 miejsc (ilość miejsc 179)

Ilość miejsc

241

Nr wpisu do rejestru

28/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami