Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Prałkowce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

850/KR - 2021

Adres

Prałkowce 231, 37-700 Przemyśl

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób w podeszłym wieku 62 miejsca - dla osób przewlekle somatycznie chorych 10 miejsc

Ilość miejsc

72

Nr wpisu do rejestru

2/1/03

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami