Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

954/KR - 2021

Adres

Zamkowa 5, 47-175 Kadłub

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi 02-601 Warszawa, ul. Racławicka 14

Rodzaj placówki

dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 60 i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 50 M

Ilość miejsc

110

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 4/2008 PS.III.SGM.9013-3/2008 z dnia 30.06.2008 r., zmieniona decyzją 2/2013 PS.II.9423.3.2013.AKB1 z dnia 11.07.2013 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami