Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnej Lackiej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

266/KR - 2021

Adres

Długa 2, 08-304 Jabłonna Lacka

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych (kobiet)

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

55

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615