Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnej Lackiej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

266/KR - 2021

Adres

Długa 2, 08-304 Jabłonna Lacka

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych (kobiet)

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

55