Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

932/KR - 2021

Adres

Kościelna 11, 46-081 Dobrzeń Wielki

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie ul. Kłodzka 25

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych - 35 i dla osób w podeszłym wieku - 20 K i M

Ilość miejsc

55

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 11/2009 PS.III.AKB.9013-4/2009 z dnia 26.06.2009 r., zmieniona decyzją 4/2012 PS.II.9423.3.2012.AKB1 z dnia 30.08.2012 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami