Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

934/KR - 2021

Adres

Szpitalna 17, 45-010 Opole

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie ul. Kłodzka 25

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych - 30 i dla osób w podeszłym wieku – 22 K i M

Ilość miejsc

52

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 8/07 PS.III.SGM.9013-5/2007 z dnia 20.12.2007 r., zmieniona decyzją 5/2012 PS.II.9423.4.2012.AKB1 z dnia 30.08.2012 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami