Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Promień Życia w Bydgoszczy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2561/KR - 2021

Adres

Łomżyńska 54, 85-863 Bydgoszcz

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Bydgoszcz

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

142

Nr wpisu do rejestru

40

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615