Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2561/KR - 2021

Adres

Łomżyńska 54, 85-863 Bydgoszcz

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Bydgoszcz

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

170

Nr wpisu do rejestru

40