Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Promień Życia w Bydgoszczy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2561/KR - 2021

Adres

Łomżyńska 54, 85-863 Bydgoszcz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Bydgoszcz

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

142

Nr wpisu do rejestru

40

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami