Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

287/KR - 2021

Adres

Parkowa 7A, 00-759 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

47

Nr wpisu do rejestru

79

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615