Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

292/KR - 2021

Adres

Aleja Wojska Polskiego 32, 07-401 Ostrołęka

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

16

Nr wpisu do rejestru

27

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami