Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznowoli

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

251/KR - 2021

Adres

Grójecka 1, 05-600 Grójec

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Grójecki

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

110

Nr wpisu do rejestru

102