Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Pod Topolami w Lesznowoli

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

251/KR - 2021

Adres

Grójecka 1, 05-600 Grójec

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Grójecki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

110

Nr wpisu do rejestru

102

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615