Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1028/KR - 2021

Adres

Błonie 117, 22-460 Szczebrzeszyn

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zamojski

Typ

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (dla kobiet)

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

41183