Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Pod Klonami

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

230/KR - 2021

Adres

Transbór 12, 05-334 Latowicz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Pani Małgorzata Drzazga

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

24

Nr wpisu do rejestru

121

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami