Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Parkosz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

840/KR - 2021

Adres

Parkosz 26, 39-220 Pilzno

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Dębicki Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób w podeszłym wieku 45 miejsc - dla osób przewlekle somatycznie chorych 59 miejsc

Ilość miejsc

104

Nr wpisu do rejestru

37/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615