Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Pensjonat „Różany” w Pomiechówku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

319/KR - 2021

Adres

Wojska Polskiego 13, 05-180 Pomiechówek

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

"Dom Pomocy Społecznej Pensjonat Różany" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

20

Nr wpisu do rejestru

54