Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Ożarów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

642/KR - 2021

Adres

Czachów 54, 27-530 Ożarów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Opatowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

53

Nr wpisu do rejestru

7/200

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615