Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

621/KR - 2021

Adres

Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Ostrowiecki

Typ

osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

188

Nr wpisu do rejestru

27/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615