Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

621/KR - 2021

Adres

Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Ostrowiecki

Rodzaj placówki

osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

164

Nr wpisu do rejestru

27/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami