Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2617/KR - 2021

Adres

Kazimierza Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zgorzelecki

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

72

Nr wpisu do rejestru

23/2001