Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Ostoja

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

695/KR - 2021

Adres

Hoża 4, 80-628 Gdańsk

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Gdańsk Urząd Miasta ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-832 Gdańsk

Rodzaj placówki

20 dla osób w podeszłym wieku, 40 dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

45

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami