Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

948/KR - 2021

Adres

Zwycięstwa 34, Racławice Śląskie, 48-250 Głogówek

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Prudnicki 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych K i M

Ilość miejsc

62

Nr wpisu do rejestru

Decyzja10/2008 PS.III.SGM.9013-10/2008 z dnia 30.12.2008 r., zmieniona decyzją 3/2011 PS.II.9423.1.2011.AKB1 z dnia 9.03.2011 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami