Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

673/KR - 2021

Adres

Wojska Polskiego 43, 84-300 Lębork

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Lęborski Starostwo Powiatowe ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Rodzaj placówki

28 dla osób przewlekle somatycznie chorych, 30 dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

58

Nr wpisu do rejestru

19

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami