Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1132/KR - 2021

Adres

Polna 56, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Filia: ul. Farbiarska 27/29, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Tomaszowski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc: 78)
dla osób w podeszłym wieku (ilość miejsc: 82)

Ilość miejsc

160

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/8/DPS