Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej NOWELA

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

263/KR - 2021

Adres

Gałki 70, 26-434 Gielniów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Pani Anna Sokół

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

78

Nr wpisu do rejestru

117

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615