Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „NOWELA”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

263/KR - 2021

Adres

Gałki 70, 26-434 Gielniów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Pani Anna Sokół

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

117