Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Nasz Dom w Mojęcicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2621/KR - 2021

Adres

Wołowska 4, 56-100 Mojęcice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Wołów

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

20

Nr wpisu do rejestru

3/2020

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami