Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja” Chorzów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2480/KR - 2021

Adres

Wandy 64, 41-500 Chorzów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Chorzów

Typ

osoby w podeszłym wieku

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

PS/II/9014/120/07