Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej w Radomiu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

291/KR - 2021

Adres

Struga 88 , 26-600 Radom

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Radom

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

185

Nr wpisu do rejestru

34

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615