Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

291/KR - 2021

Adres

Struga 88 , 26-600 Radom

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Radom

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

185

Nr wpisu do rejestru

34