Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Mors

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

672/KR - 2021

Adres

Morska 11, 82-103 Stegna

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Nowodworski Starostwo Powiatowe ul. gen. Władysła Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Rodzaj placówki

70 dla osób w podeszłym wieku, 60 dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

130

Nr wpisu do rejestru

18

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami