Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Mój Dom na Sielskiej” Olsztyn

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

548/KR - 2021

Adres

Sielska 34, 10-802 Olsztyn

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Aneta i Bogdan Mossakowscy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: ”Mój Dom na Sielskiej” Aneta i Bogdan Mossakowscy Spółka Cywilna

Typ

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

43

Nr wpisu do rejestru

PS-IV.9423.1.5.2015.JD14.01.2016 r.