Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Misericordia” Ełk

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

577/KR - 2021

Adres

Księdza Prałata Mariana Szczęsnego 5, 19-300 Ełk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

„Ikaria” Sp. z o.o.

Typ

dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

71

Nr wpisu do rejestru

PS-IV.9423.3.2.2016. ML31.03.2016 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615