Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” Szyldak

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

555/KR - 2021

Adres

Gdańska 14, 14-106 Szyldak

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie - Pomoc Maltańska

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

PS.V.9013-001/0915.01.2009 r.