Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej MECENAT s. c. M. Alabrudzińska, A. Alabrudziński

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

259/KR - 2021

Adres

Maszewska 18, 09-400 Płock

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Pani Małgorzata Alabrudzińska Pan Bolesław Głuhowski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie

Ilość miejsc

54

Nr wpisu do rejestru

110

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami