Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Mazurski Dom” Zdunki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2680/KR - 2021

Adres

Zdunki 10A, 19-300 Ełk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Paweł Miller Oberża Pod Gontem

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

58

Nr wpisu do rejestru

PS-IV.9423.2.2.2020.KH 24.11.2020

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615