Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej ,,Magnolia”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2656/KR - 2021

Adres

Neptuna 22/24, 67-200 Głogów
Norwida 3, 67-200 Głogów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Głogowski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc: 120)
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (ilość miejsc: 28)

Ilość miejsc

148

Nr wpisu do rejestru

1/2004

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615