Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Magnolia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2656/KR - 2021

Adres

Neptuna 22/24, 67-200 Głogów
Norwida 3, 67-200 Głogów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Głogowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc 120)
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (ilość miejsc 28)

Ilość miejsc

148

Nr wpisu do rejestru

1/2004

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615