Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Krowica Lasowa

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

855/KR - 2021

Adres

Krowica Lasowa 86, 37-625 Krowica Sama

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Lubaczów Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

28

Nr wpisu do rejestru

3/1/2018

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami