Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Lili Golubie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

575/KR - 2021

Adres

Golubie 7, 19-314 Kalinowo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Mazurska Wspólnota Gospodarcza Spółka z o. o. w Golubiach

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

88

Nr wpisu do rejestru

PS-IV-EK.9423.1.1.2011.BD14.03.2011

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami