Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Lili” Golubie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

575/KR - 2021

Adres

Golubie 7, 19-314 Kalinowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Mazurska Wspólnota Gospodarcza Spółka z o. o. w Golubiach

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

PS-IV-EK.9423.1.1.2011.BD14.03.2011

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615