Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Brzóza Królewska

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

871/KR - 2021

Adres

Brzóza Królewska 678, 37-307 Brzóza Królewska

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Leżajski Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób w podeszłym wieku 55 miejsc - dla osób przewlekle somatycznie chorych 17 miejsc

Ilość miejsc

72

Nr wpisu do rejestru

14/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami