Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

669/KR - 2021

Adres

Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Gdański Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański

Rodzaj placówki

58 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 42 dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

43

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615