Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

247/KR - 2021

Adres

Tułowicka 3, 01-974 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

200

Nr wpisu do rejestru

96