Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Leśny w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

247/KR - 2021

Adres

Tułowicka 3, 01-974 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

200

Nr wpisu do rejestru

96

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615