Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

683/KR - 2021

Adres

Leśna 8, 76-200 Słupsk

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Słupsk Urząd Miasta pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Rodzaj placówki

43 dla osób w podeszłym wieku, 43 dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

86

Nr wpisu do rejestru

29

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami