Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Wysocko

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

867/KR - 2021

Adres

Wysocko 2B, 37-543 Laszki

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Jarosławski Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle somatycznie chorych 50 miejsc -dla osób w podeszłym wieku 30 miejsc

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

10/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami